VELKOMMEN


Velkommen til Lars Kjeldal Academy, undervisningsstedet for øreakupunktur, auriculoterapi, auriculomedicin og posturologi. Jeg vægter læring højt, og har derfor maksimum 12 kursister pr hold.


Med mere end 25 års undervisningserfaring ved jeg hvad der virker i et klasselokale, og hvordan den enkelte bedst lærer stoffet. Med højst 12 kursister pr hold kan jeg garantere, at der er optimale omstændigheder for, at du lærer stoffet som kurset indeholder!


Jeg håber at vi ses i undervisningslokalet til spændende, inspirerende og lærerige timer!

5 gode grunde

til at vælge LKA

1.

Undervisning

- som var det

mesterlære

Det vigtigste for mig er, at du lærer det stof du ønsker at lære. Derfor prioriterer jeg små hold, praktik og dialog.


De små hold sikrer, at der er tid til at tilgodese hver enkelt kursist og at kurset gennemføres med få tilmeldte! Der skal være tid til at det føles trygt for dig, at bruge det nye allerede på næste arbejdsdag i klinikken!


Det er også vigtigt, at du udfører behandlingerne på kurset under supervision, og at du oplever, at der er tid til at du kan blive hjulpet og vejledt igennem processen!


Undervejs skal der være dialog, så jeg som underviser kan repetere netop den del af stoffet, som du har brug for at forstå, Det er også vigtigt, at vi får talt om, hvordan du kan implementere den nye behandling i dit arbejdsflow med dine klienter.

Her på LKA griber alle kurserne ind i hinanden, og refererer til hinanden. Smertelindring med øreakupunktur er langt mere effektiv, hvis den kombineres med posturologien. For at arbejde effektivt med posturologien, er det godt at kunne arbejde med farver og frekvenser osv. Alle kurserne her støtter hinanden, udvider den grundlæggende forståelse af kernen i behandlingen og supplerer hinanden i samme retning.


Derfor vil hvert kursus du tager her give dig en øget forståelse af mennesket og hvordan du kan påvirke det enkelte menneske for at opnå balance, harmoni og smertefrihed. Hvert kursus vil også give dig en dybere forståelse af stoffet og færdighederne du lærte på det forrige kursus. Således har alle kurserne sammenhæng med de øvrige kurser.

2.

Den STORE

sammenhæng

3.

Mange dicipliner mødes i et punkt

Kunsten er at se klienten som en helhed, og derfor skal denne helhed også afspejle sig i behandlingen af klienten. 


Hvis man kun har en hammer, vil alle problemer ligne et søm!


Derfor gælder det om at have flere værktøjer i kassen! Og måden du lærer at se på klienten her på LKA indbefatter skeletsystemet, det muskulære system, det neurologiske system, energi- og meridiansystemet, kost og ernæring, klientens fortid, tanker, følelser, emotioner og spiritualitet.


Jeg har et bredt CV, og alt hvad jeg har lært, videregiver jeg gerne til mine kursister, så vi lærer at se så bredt som muligt på klientens problematikker.

Jeg tror på, at terapeutisk behandling af levende mennesker kræver stort nærvær, indlevelse og tilstedeværelse! Og dette nærvær er mindst lige så vigtigt i undervisningslokalet. Ligesom jeg finder uendelig glæde i at behandle i klinikken, og skabe meningsfulde relationer til mine klienter, så elsker jeg at undervise og skabe meningsfulde relationer til mine kursister. Mine egne bedste undervisere har også været mentorer i min praksis, og mentor bliver man ved nærvær og indlevelse i den anden person.

Værdier der er stort set umulige at praktisere online.


Derfor er der ingen onlineundervisning, zoom eller forudindspillede videoer på LKA. Det er vigtigt at vi er sammen i virkeligheden, så vi kan bidrage til hinandens læring, spørgelyst og reflektioner! Og ikke mindst at vi har et frit, meningsfyldt, sjovt og nærende samvær.

4.

Forelsket i

virkeligheden

5.

At undervise

er en faglig diciplin

At undervise er ikke bare at stille sig op, og åbne munden, og håbe på at noget klogt kommer ud. Det kræver stor forberedelse og kontinuerlig opdatering af viden, pædagogik og materiale.


Med 25 års undervisningserfaring for mange forskellige faggrupper, ved jeg hvad der virker i et læreingsrum, og ikke mindst hvordan vi alle lærer og tilegner os stoffet på forskellige måder.


Jeg bestræber mig på at gøre vanskeligt stof lettilgængeligt, og tilgodese at nogle lærer ved at lytte, andre ved at se billeder og andre ved at opleve og afprøve. Der skal være tid til, at alle kan være med.


Efter hvert afholdt kursus redigeres og opdateres det udleverede materiale, så den viden det indeholder fremstår logisk, præcist og letforståeligt.